< feestelijkheden

Numismatische studiedag: munten en penningen van Filips Willem van Oranje en zijn tijd (1550-1650)

Studiedag - Diestse Studiekring voor Numismatiek vzw en partners

De Diestse Studiekring voor Numismatiek organiseert i.s.m. de stad Diest op zaterdag 21 april 2018 een numismatische studiedag over Filips Willem van Oranje en zijn tijd. Tijdens deze studiedag worden 7 lezingen gegeven:
- Historicus Dr. Michel Van der Eycken vertelt over het leven van prins Filips Willem van Oranje en zijn historisch belang.
- Mr. Patrick Pasmans geeft een uiteenzetting over de munten van Filips Willem in Orange en de herinneringenpenningen die aan hem werden opgedragen.
- Dhr. Fabrice Lefèvre (Numismatische Kring Rotterdam) bespreekt de uitzonderlijke Ecu en ½ ecu van 1651 / 1652 met de klaverplant van Guillaume-Henri ( Willem III).
- Dr. George Sanders (Conservator Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden, Paleis Het Loo), bespreekt in zijn uiteenzetting het present van Staat, de gouden ketens, kettingen en medailles verleend door de Staten-Generaal.
- Mr. Patrick Pasmans levert een bijdrage over Philips van Hohenlohe, schoonbroer van Filips Willem en omstreden Staatsveldheer in de Tachtigjarige Oorlog, en zijn penningen.
- Prof. Dr. Johan Van Heesch (Penningkabinet KBR, Brussel) werpt een blik op de Van Nispen-schaal: een uitzonderlijke voorstelling van het Antwerpse muntatelier onder Albrecht en Isabella (1625)
- Dhr. Ad Lansen (Numismatische Kring Utrecht) bespreekt de Spaanse “mat” (de Nederlandse bijnaam voor een zilvermunt van 8 real).

Er wordt tevens een bezoek gebracht aan de gelegenheidstentoonstelling met munten en penningen over dit thema in het stadsmuseum De Hofstadt. De studiedag wordt afgesloten met een beperkte numismatische veiling en een receptie aangeboden door het stadsbestuur.

Wanneer?
Dinsdag 21 april 2018 van 10u tot 18u

Waar?
Sint-Joriszaal, stadhuis, Grote Markt 1, 3290 Diest.

Prijs?
Vrij toegankelijk en gratis

’s Middags is er een lichte maaltijd voorzien en ’s avonds kan men, indien gewenst, aansluiten voor een diner in hotel-restaurant De Modern (betalend). Voor de lichte maaltijd en/of diner, dient u uiterlijk op 14 april 2018 via e-mail in te schrijven op diest44@hotmail.com.

Meer info:
www.muntmeester.be - diest44@hotmail.com